Uppdrag för människor med stort hjärta!

fredag 31 mars 2023 12:00 - 14:00 , Soldathemmet, Granhammarsvägen 1, Livgardet, 19692 Kungsängen, Sverige
Talare:

Taisa Ranchber, enhetschef Stockholms stad


Organisatörer:
  • Birgitta Dickson

Taisa Ranchber, enhetschef, utvecklar organisationen för gode män & förvaltare i Stockholms stad. Vad gör en God man? vad krävs av en God man? 

Om godmanskap och förvaltarskap